Generiká

Je to náhrada s rovnakými účinkami ako liek.