Generiká

Generické lieky

Žijeme v modernej dobe, ktorá so sebou prináša množstvo výhod a rizík aj oblasti zdravotníctva. Na jednej strane sa neustále vyvíjajú nové lieky, liečivá a ďalšie prípravky, ktoré ľudskému zdraviu pomáhajú. Obsah ich účinných látok dokáže bojovať proti už vzniknutým a rozvinutým chorobám,  ale tiež im v niektorých prípadoch predchádzať. Na druhej strane sú však lieky plné látok, ktorú telu a zdraviu nepomáhajú.

Práve naopak, zaťažujú ho a aj keď proti jednej chorobe bojujú, druhú môžu spúšťať. Keď pacient vojde do lekárne, oči mu padnú na obrovské množstvá škatuliek a fľaštičiek. Trpí určitou chorobou a potrebuje pomoc, ale na trhu existuje nespočetné kvantum produktov práve na daný problém. Pre pacienta je ťažké si vybrať, predpísať ten správny mu môže lekár pri návšteve a odporúčanie poskytne aj lekárnik. V súčasnosti existuje možnosť, že lekár pri určitej chorobe nepredpíše pacientovi konkrétny liek, ale len účinnú látku, ktorú pre liečbu potrebuje a pacient má možnosť si vybrať konkrétny produkt aj podľa svojich finančných možností. Umožniť tento spôsob predpisovania liekov a liečiv umožnila najmä skutočnosť, že na trhu neexistujú len referenčné či originálne lieky ale aj generiká.

Čo je generikum?

Ak ste sa s týmto pojmom už v lekárskom prostredí stretli, ale neviete čo znamená, vysvetlenie je v podstate veľmi jednoduché. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach hovorí, že generický liek je „liek, ktorý má rovnaké kvalitatívne a kvantitatívne zloženie liečiv a rovnakú formu ako tzv. referenčný liek a ktorého biologická rovnocennosť s referenčným liekom bola dokázaná primeranými skúškami biologickej dostupnosti“. Zákon ďalej upresňuje, že referenčný liek nemusí byť vždy originálny liek. Zjednodušene to znamená, že referenčnému či originálnemu lieku sa po 20-tich rokoch od podania prihlášky končí patentová ochrana. Uplynutie tejto doby umožňuje aj iným spoločnostiam začať vyrábať liek s obsahom rovnakej účinnej látky ako bola v pôvodnom lieku, nielen tej, ktorá mala patent a vyrábala liek ako prvá.

Obsah účinnej látky je rovnaký, používa sa v rovnakej dávke a pri liečení toho istého ochorenia ako referenčný liek. Na prvý pohľad môžu byť rozdielne v balení a výzore. Hlavnou výhodou generík je ich cena – sú lacnejšie ako originálne lieky a to najmä preto, lebo spoločnosti nemusia vkladať svoje finančné prostriedky do opätovného výskumu a vývoja. Aj napriek tomu, že je liek lacnejší, pacienti sa nemusia obávať ich bezpečnosti – prechádzajú totiž rôznymi kontrolami a musia spĺňať štandardy kvality. Schvaľujú sa Európskou liekovou agentúrou alebo národnou liekovou agentúrou a to skôr, ako budú uvedené na trh Európskej únie.

Víťaz testu 2021 – eJOY®
zľavový kupón 3€ “ejoybonus“ zadajte v objednávke nižšie
Chcem kúpiť eJOY® v zľave